26 feb. 2019

Penalităţile de întȃrziere au fost si vor rămȃne una dintre problemele cel mai des întȃlnite în relaţiile dintre persoanele juridice.

Plăţile efectuate cu întȃrziere de către un debitor pot avea consecinţe negative asupra societăţii creditoare atȃt în ceea ce priveşte relaţia acesteia cu furnizorii săi, cȃt şi în ceea ce priveşte obligaţiile asumate de aceasta (obligaţii fiscale, obligaţii salariale, ş.a).

Atȃt la nivel naţional, cȃt şi la nivel european, s-au reglamentat constant măsuri pentru protejarea societăţilor creditoare împotriva plăţilor efectuate cu întȃrziere de către debitorii rău platnici.

Astăzi vom discuta despre o victorie a biroului nostru prin care am reuşit să obţinem, definitiv, obligarea unei societăti debitoare la plata unor penalităţi de întȃrziere în cuantum total de 293.230,85 lei (aprox. 62.000 euro).

Deşi prima instanţă a respins cererea noastră privitoare la penalităţile de întȃrziere, în calea de atac, Tribunalul Brăila a schimbat hotărȃrea iniţială şi a obligat societatea debitoare la plata integrală a respectivelor penalităţi.

Apărarea clientului nostru a avut ca element central conturarea importanţei îndeplinirii la timp a obligaţiilor asumate de către partea adversă, în vederea promovării competivităţii mediului de afaceri şi consolidării pieţei interne.

De asemenea, am subliniat că este lipsită de orice finalitate crearea de către legiuitor a unor mecanisme eficiente pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată, cȃt timp instanţele judecătoreşti nu sancţionează atitudinea culpabilă a debitorilor rău platnici.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă până la soluționarea definitivă a demersurilor noastre.