10 aug. 2019

Update: La data de 01.10.2019 CURTEA DE APEL CRAIOVA a admis exceptia cabinetului nostru si a anulat Recursul formulat de către Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Sentinta pronuntată de prima instantă rămanand definitivă.

Clientul nostru, student al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”  – Bucuresti, a fost exmatriculat în mod nelegal din cadrul acestei unităţi de învăţămȃnt.

Dat fiind faptul că încercările de a soluţiona acest diferend pe cale amiabilă nu au reuşit, cabinetul nostru s-a adresat Tribunalului Mehedinţi în vederea anulării Deciziei de exmatriculare, anularea Deciziei de imputare prin care s-au solicitat clientului cheltuielile de şcolarizare şi obligarea academiei la reînmatricularea acestuia în cadrul Facultăţii de Pompieri.

După administrarea probatoriului şi punerea concluziilor finale, Tribunalului Mehedinţi a admis integral cererea noastră de chemare în judecată, a anulat cele două acte administrative emise de Academia de Poliţie (Decizia de exmatriculare & Decizia de imputare) şi a obligat pȃrȃta să dispună reînmatricularea clientului în cadrul Facultăţii de Pompieri.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.