04 iun. 2020

UPDATE: La data de 09.12.2020 CURTEA DE APEL CRAIOVA a respins Recursul formulat de partea adversă.

După ce am obţinut anularea definitivă a Deciziei de exmatriculare prin care Clientul nostru a fost exmatriculat în mod nelegal de către instituţia de învăţământ superior, cabinetul nostru a obţinut suma de 5.000 de euro cu titlu de daune morale pentru prejudiciul cauzat acestuia.

Deşi hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată de către ambele părţi, cabinetul nostru apreciază că această sumă reprezintă un prim pas pentru restabilirea situaţiei anterioare exmatriculării nelegale şi o minimă compensare a nedreptăţii create Clientului nostru.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.