28 apr. 2021

În şedinţa din 21 Aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia Nr. 27 în dosarul nr.293/1/2021, a admis sesizarea formulată Curtea de Apel Cluj – Secţia penală, în Dosarul Nr. 9318/328/2018, si a stabilit că poate fi subiect activ al infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) din Codul penal (Conducerea unui vehicul fara permis de conducere) persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) din Codul penal (Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante) şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice.

Cu alte cuvinte, o persoană condamnată definitiv pentru savârşirea infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” (care are ca şi consecinţă directă anularea permisului de conducere) va săvârşi infracţiunea de „Conducerea unui vehicul fara permis de conducere” dacă de la momentul pronunţării respectivei hotărâri şi până la anularea efectivă permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, va conduce un autovehicul pe drumurile publice.

Această hotărâre pronuntată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vine să acopere această lacună care exista cu privire la periaoda cuprinsă între pronunţarea hotărârii de condamnare şi anularea efectivă permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei.

Context: În data de 01.02.2021 Curtea de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea clarificării unei probleme de drept referitoare la dreptul de a conduce și infracțiunile rutiere. Problema care se pune este dacă o persoană are dreptul de a conduce autovehicule în perioada dintre condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier (condamnare ce are ca sancțiune și anularea permisului de conduce) și momentul în care  permisul este efectiv anulat prin dispoziția șefului serviciului rutier al poliției.

Restricționarea dreptului de a conduce, dobândit prin emiterea unui permis de conducere, poate avea loc doar în temeiul legii și doar sub următoarele forme:
suspendarea exercitării dreptului de a conduce (ca o sancțiune complementară aplicabilă doar dacă persoana a comis o contravenție)
– retragerea permisului de conducere ( ca măsură tehnico administrativă dispusă de poliție dacă titularul este declarat inapt din punct de vedere medical
reținerea permisului de conducere (ridicarea permisului și păstrarea la sediul Poliției până la soluționarea dosarului contravențional sau penal)
anularea permisului de conducere (când titularul este condamnat pentru o infracțiune la regimul rutier ce atrage și această sancțiune, prin hotârâre definitivă)

Este foarte important pentru fiecare din aceste 4 măsuri momentul la care încep să producă efecte juridice și momentul la care restricțiile juridice încetează. Momentul în care dreptul de a conduce este suspendat, permisul este retras, reținut sau anulat are rezonanță în plan penal, dacă cel care conduce nu avea acest drept. În acest context titularul dreptului/permisului de a conduce trebuie să fie înștiințat în mod clar privind data/ziua începând cu care dreptul de a conduce este suspendat, permisul este retras, reținut sau anulat.

Curtea de Apel Cluj a cerut ICCJ să  clarifice dacă poate fi subiect activ al infracţiunii prev. de art.335 alin. (2)  Cod penal  cu persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice?

Cu alte cuvinte de la condamnarea inculpatului și până la anularea efectivă a permisului de conducere, dreptul de a conduce are un regim juridic neclar, confuz și imprevizibil. Nu se cunoaște dacă persoana în cauză poate conduce sau nu, fapt ce ar atrage consecințe penale deosebit de grave și ar atrage răspunderea penală. Ori răspunderea penală trebuie să fie circumscrisă unui comportament predictibil și previzibil, comportament ce trebuie să fie cerut de o lege previzibilă și predictibilă. În situația de față textele normative din OUG 195/2002 și Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin raportare la art 335 Cod Penal, sunt confuze și neclare.

Astfel că o perioadă de câteva săptămâni sau luni dreptul de a conduce al unei persoane are un regim juridic incert, persoana însăși neștiind dacă este lipsită de acest drept sau îl poate exercita fără sancțiuni penale. Șeful poliției rutiere este cel care decide când dă curs dispoziției instanței de anulare a permisului de conducere, înștiințând persoana condamnată de îndată ce dispune această anulare.

Anularea permisului de conducere nu intervine de drept în baza hotărârii instanței, ci hotărârea instanței trebuie pusă în aplicare printr-un act administrativ al șefului serviciiului rutier de poliție; abia atunci anularea produce efecte juridice. Abia de la data emiterii de către seful serviciului rutier a actului administrativ de anulare, permisul este anulat și deci dreptul de a conduce se stinge. Dreptul de a conduce nu se stinge și permisul de conducere nu este anulat de la data emiterii hotărârii judecătorești.

Inexistența unui termen expres prevăzut în lege în care șeful poliției poate dispune anularea conduce la un arbitrariu și la o lipsă de previzibilitate cu privire la un drept elementar. Dincolo de clarificarea ICCJ considerăm că legiuitorul ar trebui să modifice textul normativ în sensul impunerii unui termen în care șeful serviciului rutier al poliției trebuie să dispună anularea decisă de instanță și să notifice titularul permisului de conducere despre acest act.

Conducerea vehicul fara permis de conducere

Conducerea vehicul fara permis de conducere

Citeşte şi: Infracţiunile Rutiere (contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice)

Aspecte privitoare la Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

80.000 lei – daunele morale acordate de Judecătoria Sectorului 1 București victimei unui accident rutier. Hotărârea este definitivă.