28 iun. 2021

Penalităţi de întȃrziere în cuantum de 385.584,43 lei – suma obţinută definitiv de „STOICA | Lawyers”

Penalităţile de întȃrziere au fost si vor rămȃne una dintre problemele cel mai des întȃlnite în relaţiile dintre persoanele juridice.

Plăţile efectuate cu întȃrziere de către un debitor pot avea consecinţe negative asupra societăţii creditoare atȃt în ceea ce priveşte relaţia acesteia cu furnizorii săi, cȃt şi în ceea ce priveşte obligaţiile asumate de aceasta (obligaţii fiscale, obligaţii salariale, ş.a).

În cadrul tranzacțiilor comerciale între operatori economici sau între operatori economici și autorități publice, numeroase plăți sunt efectuate mai târziu decât a fost stabilit în contract sau menționat în condițiile comerciale generale.

Deși mărfurile sunt livrate sau serviciile sunt prestate, numeroase facturi corespun­zătoare acestora sunt achitate mult după scadență. Astfel de întârzieri în efectuarea plăților afectează lichidi­tățile întreprinderilor și complică situația financiară a acestora.

Acestea afectează, de asemenea, competitivitatea și rentabilitatea întreprinderilor, odată ce creditorul trebuie să obțină finanțări externe din cauza efectuării cu întârziere a plăților. Riscul apariției acestor efecte negative crește în mod considerabil în perioadele de înce­tinire a creșterii economice, când accesul la finanțare este mai dificil.

Atȃt la nivel naţional, cȃt şi la nivel european, s-au reglamentat constant măsuri pentru protejarea societăţilor creditoare împotriva plăţilor efectuate cu întȃrziere de către debitorii rău platnici.

Astăzi vom discuta despre o victorie a biroului nostru prin care am reuşit să obţinem, definitiv, obligarea unei societăti debitoare la plata unor penalităţi de întȃrziere în cuantum total de 385.584,43 lei (aprox. 80.000 euro).

Suma a fost încasată efectiv de către client, ca urmare a demersurilor legale efectuate de cabinetului nostru.

Apărarea clientului nostru a avut ca element central conturarea importanţei îndeplinirii la timp a obligaţiilor asumate de către partea adversă, în vederea promovării competivităţii mediului de afaceri şi consolidării pieţei interne.

De asemenea, am subliniat că este lipsită de orice finalitate crearea de către legiuitor a unor mecanisme eficiente pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată, cȃt timp instanţele judecătoreşti nu sancţionează atitudinea culpabilă a debitorilor rău platnici.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă până la soluționarea definitivă a demersurilor noastre.

Citeste şi: 293.230 lei – suma obţinută de „STOICA | Lawyers” cu titlu exclusiv de penalităţi întȃrziere 

100.000 EURO – suma obţinută de cabinetul nostru cu titlu exclusiv de penalităţi întȃrziere