04 sept. 2022

Astazi vom vorbi despre o nouă victorie importantă obţinută de cabinetul nostru împotriva Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”- Cȃmpina.

Clientul nostru, elev al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”- Cȃmpina a fost exmatriculat în mod nelegal din cadrul acestei unităţi de învăţămȃnt.

Dat fiind faptul că încercările de a soluţiona acest diferend pe cale amiabilă nu au reuşit, cabinetul nostru s-a adresat Tribunalului Dolj în vederea anulării Deciziei de exmatriculare şi obligarea Scolii la reînmatricularea acestuia.

Suplimentar am solicitat onoratei instanţe să dispună suspendarea efectelor Deciziei de exmatriculare până la soluţionarea dosarului respectiv.

Astfel, deși la data de 27.07.2022 Tribunalul Dolj a respins cererea noastră de suspendare, la data de 23.08.2022 CURTEA DE APEL CRAIOVA a admis Recursul nostru, a casat hotărȃrea primei instanțe și ȋn rejudecare a admis cererea noastră de suspendare, această soluţie reprezentând o primă victorie importantă pentru clientul nostru.

Mulțumim clientului pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă până la acest moment.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.