Dreptul administrativ este o ramura a dreptului public care reglementeaza relatiile sociale din sfera administratiei publice, precum si pe cele de natura conflictuala dintre autoritatile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercita atributii de putere publica, precum realizarea unui interes public, asimilate autoritatilor publice, pe de o parte, si cei vatamati in dreptul lor prin acte administrative ale acestor autoritati, pe de alta parte.

Echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare într-o serie vastă de operațiuni specifice, ca de exemplu:

  • Anularea unor acte administrative unilaterale. Recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubelor cauzate;
  • Obligarea autorității să emită un act sau un al înscris, respectiv să efectueze o anumită operațiune administrativă, sub sancțiunea penalităților de întârziere sau a amenzii.
  • Ȋncheierea, modificarea, interpretarea, executarea, anularea, rezilierea unui contract administrativ.
  • Executarea unui act administrativ emis.
  • Excepția de nelegalitate a unui act administrativ.
  • Repararea pagubei produsă printr-o ordonanță declarată neconstituțională.
  • Consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ, spre a asigura deplina lui concordanță cu legea, atât din punct de vedere al aspectelor procedurale, cât și al celor de drept substanțial;
  • Asistență juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața instanței de contencios administrativ şi fiscal, în fond și în recurs;
  • Redactare contestații la procesele-verbale de contravenție.