Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), adesea numită informal „Curtea de la Strasbourg”, a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare.

Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale introdus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția) se întemeiază pe principiul subsidiarității. Este, în primul rând, de competența statelor părți la Convenție să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu și-au respectat obligațiile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția statelor părți la convenție

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, atât pentru reclamanţi cât şi pentru terţii intervenienţi, cu privire la:

  • Analizarea condiţiilor de admisibilitate a cererii.
  • Oportunitatea formulării plangerilor;
  • Procedura şi durata acesteia;
  • Redactarea plângerilor individuale;
  • Întocmirea actelor şi a documentelor necesare pe tot parcursul procedurii;
  • Şustinerea demersurilor juridice pentru executarea hotararii favorabile de catre autoritatile nationale.