Conceptul de drept imobiliar desemnează ansamblul operaţiunilor privitoare la naşterea, modificarea sau singerea unor raporturi juridice privitoare la unul sau mai multe imobile.

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea clientilor atât în faza precontractuală (analiză Documentaţie Tehnică/ Proiect Tehnic, Negocieri, ş.a), cât şi pe parcursul încheierii şi executării contractelor.

Cu titlu de exemplu, menţionăm că oferim servicii juridice în legatură cu:

  • Operatiunile de Vânzare sau cumpărare a imobilelor/Donaţie;
  • Analiza situatiei juridice a proprietatilor;
  • Redactarea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare, de închiriere sau ipotecă şi asistarea în faţa notarului public la semnare;
  • Obtinerea de documente sau informatii referitoare la proprietatea în cauză;
  • Obtinerea documentaţiei cadastrale, a incheierii de intabulare, deschiderea şi/sau modificarea de rol fiscal;
  • Orice alte formalităţi în legatură cu încheierea tranzactiilor;
  • Orice aspect sau conflict născut din raporturi locative sau de urbanism şi disciplina în construcţii;
  • Dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale;
  • Drepturi succesorale;
  • Rezolutiunea contractelor de vânzare – cumpărare.