Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 29 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: „Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

 1. insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;
 2. insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.”

Echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare  în cauzele privitoare la:

 • Societăţile  aflate în stare de insolvenţă sau faliment;
 • Creditorii societătii insolvente ori falimentare în vederea recuperării creanţelor în cadrul procedurilor de insolvenţă, incluv în faza Contestaţiilor la tabelul creanţelor debitoarei.
 • Atragere a răspunderii personale a administratorul / asociatul societaţii falimentare pentru datoriile  societăţii insolvente.
 • Anularea actelor frauduloase;
 • Procedura dizolvarii şi lichidarii societăţilor comerciale;
 • Procesul de vȃnzare de bunuri în cadrul executărilor silite.

De asemenea oferim servicii juridice privitoare la:

 • Asistarea şi reprezentarea clientilor la Adunările creditorilor, în cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar / lichidator.
 • Reprezentarea clientilor în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi aranjamente de plată.
 • Asistarea în procesul de restructurare şi de negociere a diveselor aspecte legate de debitele comerciale.
 • Soluţionarea contestatiilor la tabelul creantelor.
 • Asistarea şi reprezentarea intereselor creditorului/debitorului în raporturile cu creditorii, administratorul judiciar / lichidator şi judecătorul sindic pe parcursul întregii proceduri.
 • Reprezentare în relaţia cu eventualii cumpărători de bunuri proprietate a societăţilor comerciale aflate în situaţii financiare dificile.

De asemenea, echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare în cauze privitoare la recuperări creanţe şi debite civile:

 • Avocatii nostri ofera asistenta juridica pentru recuperarea creantelor civile provenind din:
  • împrumuturi nerestituite la scadenţă;
  • facturi neachitate la scadenţă;
  • constituirea unor gajuri şi/sau ipoteci;
  • plata unor drepturi salariale;
  • plata unor lucrari de antrepriză;
  • datorii provenind din mosteniri;
  • datorii provenind din contracte de inchiriere / vanzare-cumparare.
 • Obţinere de informaţii detaliate legate de asociaţii, administratorii, fondul de comerţ, eventualele garanţii reale constituite asupra bunurilor debitorului.
 • Verificarea existentei unor alte încercari de executare silită asupra debitorului.
 • Verificarea existentei unei eventuale deschideri a procedurii insolvenţei asupra debitorului.
 • Redactare somaţii de plată catre debitori.
 • Redactare notificari către debitori.
 • Reprezentarea clientului în relatia cu debitorul în vederea gasirii unei soluţii amiabile.
 • Rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor civile prin procedura medierii
 • Urmarirea plătii creanţelor civile de catre debitori
 • Sesizarea în scris a angajatorului debitorului.
 • Asistenţa juridică la executarea silită atȃt pentru creditori cat şi pentru debitori.