Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).

Echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare într-o serie vastă de operațiuni specifice, ca de exemplu:

 • Apărarea dreptului de proprietate privată;
 • În materie de carte funciară;
 • Acțiuni posesorii;
 • În materie de succesiuni;
 • Ieșiri din indiviziune (Partaj);
 • În materie de răspundere civilă contractuală și delictuală;
 • Transimisiune Creanţe (Cesiune de creanță, Preluare de datorie);
 • Transformarea obligaţiiloe (Novația);
 • Redactare, modificare și negociere a diferitelor contracte speciale;
 • Acțiuni în nulitatea actelor;
 • Acțiuni în constatare;
 • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;
 • Acțiuni în pretenții;
 • Acțiuni posesorii;
 • Procedura divorţului;
 • Măsuri asigurătorii și provizorii;
 • Cereri de valoare redusă;
 • Procedura Ordonanței de plată;
 • Procedura ordonanței președințiale;
 • Acţiuni în evacuare;
 • Plângeri contravenționale;
 • Procedura recunoașterii hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • Exproprieri;
 • Executări silite;
 • Contestații la executare;
 • Tranzacții;
 • Legalizarea hotărârilor judecătorești;
 • Negocieri;
 • Alte cereri.