24 ian. 2019

Recuperarea creanţelor clienţilor noştri de la partenerii de afaceri rău platnici reprezintă una dintre provocările cabinetului nostru.

De cele mai multe ori dificultatea în recuperarea acestor creanţe este sporită chiar de către clienţii  care nu au ştiut să îşi securizeze raporturile juridice cu respectivii debitori.

Săptămȃna aceasta, cabinetul nostru a reuşit să obţină emiterea unei Somaţii europene de plată faţă de debitorul societate comercială de naţionalitate bulgară.

Clientul nostru, societate comercială romȃnă cu capital integral străin, a furnizat bunurile comandate către societatea din Bulgaria însă nu a încasat preţul acestora.

Somația europeană de plată este o procedură urgentă, menită să simplifice, să accelereze și să reducă costurile litigiilor transfrontaliere referitoare la creanțe pecuniare necontestate în materie civilă și comercială.

Această acţiune face parte dintr-o serie de demersuri juridice legale ce conturează apărarea clientului nostru.

Recomandarea noastră adresată în principal personelor juridice: Trataţi cu seriozitate relaţiile comerciale cu clienţii cărora le livraţi bunuri sau le prestaţi servicii. Ȋn astfel de cazuri, succesul demersurilor juridice depinde foarte mult de calitatea şi claritatea cu care s-au desfăşurat aceste relaţii.

Apelați la serviciile noastre şi cereţi părerea unui profesionist pentru a preîntȃmpina astfel de situaţii neplăcute.