11 mart. 2020

Astazi vom vorbi despre o nouă victorie importantă obţinută de cabinetul nostru împotriva Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”  – Bucureşti.

Clientul nostru, student al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”  – Bucuresti, a fost exmatriculat în mod nelegal din cadrul acestei unităţi de învăţămȃnt.

Dat fiind faptul că încercările de a soluţiona acest diferend pe cale amiabilă nu au reuşit, cabinetul nostru s-a adresat Tribunalului Vâlcea în vederea anulării Deciziei de exmatriculare, anularea Deciziei de imputare prin care s-au solicitat clientului cheltuielile de şcolarizare şi obligarea Academiei la reînmatricularea acestuia în cadrul Facultăţii de Pompieri.

Suplimentar am solicitat onoratei instanţe să dispună suspendarea efectelor Deciziei de exmatriculare până la soluţionarea dosarului respectiv.

Astfel, la data de 10.03.2020 Tribunalul Vâlcea a admis cererea noastră de suspendare, această soluţie reprezentând o primă victorie importantă pentru clientul nostru.

Mulțumim clientului pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă până la acest moment.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.