16 iul. 2020

Ne bucurăm să vă prezentăm o nouă victorie a cabinetului nostru, prin care am obţinut o nouă Hotărâre Judecătorească de Anulare a unei Decizii de exmatriculare emisă de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.

Clientul nostru, student al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”  – Bucuresti, a fost exmatriculat în mod nelegal din cadrul acestei unităţi de învăţămȃnt.

Dat fiind faptul că încercările de a soluţiona acest diferend pe cale amiabilă nu au reuşit, cabinetul nostru s-a adresat Tribunalului Vâlcea în vederea anulării Deciziei de exmatriculare, anularea Deciziei de imputare prin care s-au solicitat clientului cheltuielile de şcolarizare şi obligarea academiei la reînmatricularea acestuia în cadrul Facultăţii de Pompieri.

După administrarea probatoriului şi punerea concluziilor finale, Tribunalului Vâlcea a admis cererea noastră de chemare în judecată, a anulat cele două acte administrative emise de Academia de Poliţie (Decizia de exmatriculare & Decizia de imputare) şi a obligat pȃrȃta să dispună reînmatricularea clientului în cadrul Facultăţii de Pompieri.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.