11 dec. 2020

Ne bucurăm să vă prezentăm o nouă victorie a cabinetului nostru, prin care am obţinut o Hotărâre Judecătorească definitivă de Anulare a unor dispoziţii din Regluamentul Studenţilor al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.

Astfel,  regulamentul adoptat de  instituția de învățământ pârâtă ignora principiile și intenția legiuitorului stabilind în sarcina studenţilor obligația de a obține maximul de 60 de credite pentru a promova anul universitar. Legea stabilea un minim de 30 de credite, ceea ce echivala cu lipsirea de substanță a  dreptului conferit de legiuitor studenţilor.

Potrivit Sistemului European de credite transferabile (ECTS) pentru promovarea unui an de studiu este suficientă obținerea a 30 de credite la disciplinele obligatorii.

În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă pe care o solicită disciplina respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri, seminarii, laboratoare, dar şi orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea şi promovarea disciplinei. Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul de dificultate a conţinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.

Astfel, instanţa de judecată a constatat faptul că pârâta a stabilit prin regulamentul propriu reglementări ce intrau în conflict cu actele normative în vigoare, sens în care a dispus anularea respectivelor articole din Regulamentul Studenţilor.

Mulțumim clientului nostru pentru încrederea acordată și răbdarea de care a dat dovadă.

Cabinetul nostru asistă/reprezintă, constant, diferiţi clienţi în speţe cu incidenţă în aria contenciosului-administrativ.

Recomandăm tuturor persoanelor ce se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, să apeleze la serviciile unui profesionist în vederea iniţierii demersurilor necesare remedierii acestor situaţii.

STOICA | Lawyers – Confidence. Success. Respect.

 

Citește și: 8.000 Euro – O Nouă Sumă Obţinută De „STOICA | Lawyers” Cu Titlu De Daune Morale Pentru Un Student Exmatriculat Nelegal. Hotărârea Nu Este Definitivă.

 5.000 Euro – Suma Obţinută Definitiv De „STOICA | Lawyers” Cu Titlu De Daune Morale Pentru Un Student Exmatriculat Nelegal”

„Anularea definitivă a unor dispozitii din Regulamentul studentilor al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” obtinută de „STOICA | Lawyers”.”